NeoPixel Test

2017-02-06 19:39:56 ARDUINO, DIY, ESP

Enkelt demo på hur man kan kontrollera en neopixelsticka med en esp8266 å en webapp .

Check out Demo on YouTube

hela koden ligger på github så bara in å gröta loss i "fulkoden"